Általános Iskola
Olajfa Óvoda
Budai út
Maroshegy
Széchenyi út
Felhasználónév
Jelszó
Név:*
E-mail:*

 
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 16.

Tel: 22/ 312-785
Fax: 22/ 398-719

hivatal@albaref.hu

Letölthető igehirdetések

A közzétett hangfelvételeket akár asztali számítógépén, laptopján, vagy mobiltelefonján is meghallgathatja.

Tovább a részletekhez »
Letölthető Videók
KERESÉS:

!
A videók letöltés utáni lejátszásához javasoljuk a VLC Media player, a konvertálásukhoz a Free Videos to DVD freeware (ingyenes) programok telepítését.!

Ha szeretne értesítést kapni arról, hogy mikor frissül új filmmel a videótárunk, csatlakozzon az albaref twitter-hez! Kövessen bennünket, hogy naprakész legyen! Részletek itt olvashatók: www.albaref.hu/albaref_twitter
Hit és tudomány (110 video)
2017.06.04


(13p) Az állatok kommunikációja, navigációja, költési metódusai sok esetben nyilvánvalóan nem adódnak át nemzedékről nemzedékre, - a gyakorlatok és módszerek részleges ismeretével viszont elpusztultak volna az un. "átmeneti fajok", ha azok egyáltalán valaha is léteztek...
2017.06.04


(103p) Tudósok és szakemberek sürgetik egyre többen, hogy az utóbbi évtizedek tudományos felfedezései kerüljenek be végre a biológia, kémia, illetve kultúrtörténeti tankönyvekbe. Ezek a tudományos eredmények ugyanis alapvetően másról tanuskodnak, mint amit az evolúcionista szemlélet eröltet...
2017.04.01


(97p felir.) Nem egy, hanem számos sarkpontja kérdőjelezhető meg az evólúciós eléméletnek tisztán tudományos alapokon. Kár, hogy még mindig azok a hangadók, akik a nyilvánvaló tudományos ellenérveket figyelmen kívül hagyva ragaszkodnak hozzá, mint valami babonás hiedelemhez.......
2017.01.25


(3p felir.) Van szabadulás! Dokumentumfilm előzetes a homoszexualitásból szabadultak bizonyságtételeivel. „Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” (1. Korinthus 6,11)
2017.01.14


(79p felir.) A pornó tönkretesz! Az önzés hamis, sőt ördögi ideológiája áll mögötte, de ismerjük a szabadulás útját: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." (János 14,6) "A meggyógyult ember így szólt: Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” ...
2016.09.26


(78p) Dr. Tapolyai Emőke előadása rendkívül fontos összefüggésekre mutat rá a gyerekek jellemfejlődése és a szüleik kapcsolata között! „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek 22,6)
2016.09.26


(83p) Uzsalyné Pécsi Rita (PhD) feminizmus és gender ideológia nélkül tökéletesen a helyén kezeli a férfiak és nők egyenjogúságát, s az ezzel egyszerre igaz teremtett különbségeit, - éppúgy, ahogy a Szentírás teszi. „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten...
2016.09.22


(38p felir.) Tömegesen kellene lennie átmeneti fajok maradványainak a Földön, illetve most is köztünk kellene, hogy éljenek (pl. félig hüllő, félig madár vagy félig emlős tulajdonságokkal), ha az evolúciós hipotézis szerint alakult ki az élővilág. Ehelyett kiderül, hogy csupán hiedelem a fajok...
2016.09.20


(97p felir.) Nincs helye az intelligenciának - állítja a dokumentumfilm összeállítója - legalább is azoknál, akik az evolúciós hipotézist vakon követik, s ezért az intelligens tervezettségnek még a gondolatát is dühödten támadják. - Pedig ha nincs tervező, hanem a vak véletlen hozta létre...
2016.09.18


(59p felir.) Lee Strobel, a "Jézus dosszié" című könyv szerzője izgalmas nyomozás részeseivé teszi a nézőt, akinek a modern tudomány fontos, sokszor elhallgatott eredményei adnak alapos okot az elgondolkozásra. Az eredetileg meggyőződéses ateista Strobel így összegzi kutatásai eredményét: "A...
2016.09.01


(32p szink.) Az egyre több helyen együtt feltárt kövületek sokasága azt mutatja, hogy a régmúltban egy időben éltek a legegyszerűbb és a legbonyolultabb élőlények, s hogy mai utódaik rendkívül hasonlóak hozzájuk! Nem fejlődtek a hosszú idő alatt szinte semmit sem... "Pezsdüljenek a vizek...
2016.03.18


(60p felir.) "Miért van az, hogy a világegyetem legélhetőbb helye egyúttal a legideálisabb a tudományos felfedezések számára is?" - kérdezi a tudós. Válaszként az egykori államférfival együtt valljuk arról, aki a tudományos kutatás előfeltételeit létrehozta: "Uram, Te alkottad...
2016.03.05


(4p felir.) Ha Ron Wyatt kutatásai valósak, döbbenetes megerősítést adnak arra, hogy a "szövetség vére", amelyet Jézus kiontott a mi megváltásunkért, ma is él! (Máté 26,28) Azaz szó szerint igaz ránk: „Ha a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor...
2016.02.26


(3p) Egy egész estés, DVD formátumú filmnek felel meg a NASA egyetlen(!) képe. Azt hivatott bemutatni, hogy az űr elképesztően, elképzelhetetlenül nagy! A 4,3 gigabyte-os képről azt írja az elkészítője, hogy “amikor betesznek a Turbomixerbe, mindössze egyetlen rövid pillantást kapsz a teremtés...
2015.12.30


(63p magy.) A klímaváltozás valódi okai végleg leleplezik azokat a hazugságokat és csúsztatásokat, amivel egyesek - önző, anyagias okok által vezérelve - becsapják a jóhiszemű átlagembert. Köszönet a szakembernek, aki segít minket a tisztánlátásban! - "Ha pedig keserű irigység...
2015.12.13


(9p felir.) A legújabb kutatások döbbenetes eredményeket hoznak: a szív irányítja az agyat, képes emlékezni, sőt előre érzékelni dolgokat! Vajon milyen lelki és biológiai igazságokat rejtett a Teremtőnk ennek az egyszerű bibliai mondatnak a mélyére: "Minden féltve őrzött dolognál jobban...
2015.12.06


(54p magyar) Az özönvíz valósága mellett a Biblián kívül régészeti, természettudományi és nyelvészeti felfedezések egyaránt bizonyságot tesznek. Boldog ember, aki bizalmat szavaz a Könyvek Könyvének! "Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek,...
2015.12.05


(85p alám.) A tudós világossá teszi: a kormeghatározás eredménye nem objektív, hanem relatív, vagyis a kutató személyes előfeltevéseitől függ! Ezt jó tudnunk, mielőtt bármit készpénznek vennénk a Biblia állításait cáfolni szándékozó tudományos...
2015.12.05


(59p alám.) Ha egyetemes özönvíz pusztított el minden szárazföldi élőlényt, ahogy a Biblián kívül több száz népcsoport ősi történetei is megőrizték, akkor az evolúciónak néhány ezer éve újra kellett volna indulnia! De ennyi idő alatt ki hiszi el, hogy kifejlődhetett a...
2015.12.05


(73p alám.) Veith professzor néven nevezi a dolgokat: "A tudósok egyetlen alap problémával küzdenek, és ez nem más, mint az Isten-tagadás. Ez volt az én bajom is. De az Isten-tagadásnak semmi köze a tudományhoz! A tudomány beköltözött a hit birodalmába, és önöknek kell eldönteni, hogy kinek akarnak hinni....
2015.11.19


(2p) Fantasztikus formatervezés, rendkívüli szépérzék, kiváló funkcionalitás! Nem csak gyönyörű ez a világ, hanem rendkívül praktikus is, minden a helyén és végtelenül bölcs egymásrautaltságban működik! Mindaddig, amíg valahol meg nem jelenik az ember bűne... Ha jót akarsz...
2015.11.17


(4p) Aki egy kicsit utánanéz (pl. itt lejjebb: 2011.12.17.) az rádöbben: bizony, a klímaváltozással való fenyegetés egy globális hazugság-gépezet, az un. "új világrend" és a mögötte álló szellemi hatalom terméke, hogy ő és kiszolgálói kényük-kedvük szerint...
2015.11.16


(120p felir.) Van-e összefüggés a gének és a bűneink között? Ha bárki manipulálni tudja a génállományt, annak milyen következményei várhatók? Ilyen és hasonlóan súlyos kérdéseket jár körül az előadás. "Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek...
2015.11.14


(47p felir.) A videó elején ajánlottal szemben mi az Ige szerint a gyülekezetünk megújulásáért folytatott imaharcra hívunk mindenkit! "Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap." (Zsidók...
2015.10.01


(58p magyar) Varga Róbert előadása világossá teszi, hogy Isten miért óv minket az un. "titkos" (okkult) tudományoktól, illetve gyakorlatoktól! "Ne legyen közötted varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se...
2015.09.02


(98p felir.) Migrációs napjainkban kettős céllal tesszük közzé ezt a dokumentumfilmet: hogy tegyünk valamit a naivitás, de egyben az ellenségeskedés ellen is. Mi annak az oldalán állunk, akinek az élete (szemben mindenki mással) igazolta azt, amit állított: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön."...
2015.08.26


(41p felir.) Dr. William Lane Craig a történettudomány eszközeivel elemzi, mi is történhetett a názáreti Jézus halála után. A bizonyítékok erősek és meggyőzőek, de azt is tudjuk, hogy a "hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által." (Roma 10,17) - Ezért olvasd az Igét,...
2015.08.01


(21p felir.) A dokumentumfilm leleplezi azokat a csúsztatásokat, amelyek által immár globális ideológiaiként szeretnék egyesek elhitetni, hogy az űrből érkezettek hozták el az életet a Földre. Mi a szem és fültanúk bizonysága alapján valljuk a názáreti Jézusról: "Minden általa lett,...
2015.06.19


(9p felir.) Rendkívül sok területen félrevezetnek és manipulálnak bennünket, hogy bizonyos érdekek mentén gondolkozzunk. De a Jézus Krisztusban hívő ember képes függetleníteni a gondolatait, s megragadni az igazságot! "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor...
2015.01.25


(74p alámondásos) Sok humorral mély igazságok: amit a Biblia tanít a szexről, az ma is az egyetlen kiút a párkapcsolatok kríziséből! "Szerelmesem enyém, s én az övé vagyok, övé, ki a liliomok közt legeltet." (Énekek Éneke 2,16)
2014.12.18


(10p magy.) A tudomány képes vizsgálni a tervezettséget, de a Tervezőt nem, mert nincsenek hozzá eszközei. Viszont: ha a fafaragót nem ismerem, csodálatos faragványaiból következtetéseket vonhatok le a tehetségére, a hatalmára, sőt a szándékaira nézve is! - Mégis: a világ Tervezője csak úgy...
2014.12.03


(56p) Dr. Papp Lajos szívsebész tanúja annak, hogy milyen döntő hatása van az életünkre nézve a hitnek. Végül azt is elmondja, hogy vétkező kisgyermekként hogyan élte meg Isten igyenvaló kegyelmének valóságát. Ez a megtapasztalt bűnbocsánat meghatározta egész életét....
2014.11.22


(53p szinkr.) Elég, ha a józan értelmünket használjuk, hogy felfedezzük: az élővilág belső és külső szervezettsége, rendje, egymást tökéletesen kiegészítő rendszerei értelmes tervező nélkül egyszerűen nem jöhettek létre! Ha ezt mégsem akarjuk belátni, annak lelki okai...
2014.10.02


(5p magyar) A teremtéshívő tudós, Dr. Werner Gitt rámutat: az információ régebbi, mint az anyag, s a halott anyag információ, terv nélkül semmilyen működő formába nem tud rendeződni. "Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely...
2014.10.01


(80p magyar) A nemzetközileg is elismert tudós a világegyetem titkaira mutat rá. Világossá válik: hit és tudás mennyire nincsenek ellentétben egymással! "Nézd, milyen magasan ragyognak a csillagok! És te azt kérdezted: Mit tud az Isten?" (Jób 22,12-13)
2014.09.30


(90p magyar) Dr. Werner Gitt rámutat: mennyire meghatározza a hozzáállásunk azt, hogy megtaláljuk-e az életünk értelmét, vagy sem! Nem a hit és tudás, hanem az emberi szív ellenállása az igazi kérdés! "Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy...
2014.08.17


(99p felir.) Elhallgatott információk tárulnak fel arról, milyen következményei lehetnek egy szervátültetésnek, az utóbbi 50 év atomkísérleteinek, milyen célokért küzd a transzhumanizmus, a sci-fi kultúra, vagy pl. milyen seregekről beszél a Jóel 2-ben és a Jelenések 9-ben a Biblia? E...
2014.05.09


(128p szinkr.) Nem szándékos hazugságokat tételezünk fel a tankönyvekben, de hazánkban a tanárok nagy része nem is tanulmányozta, mennyire bizonyított egyáltalán pl. az evolúciós elmélet, vagy mennyire megalapozott a teremtéshívő tudomány! Ez a mulasztás pedig végzetes lehet a nemzetünkre...
2014.05.07


(147p szinkr.) A "fajta" szót a Biblia egészen más értelemben használja, mint a 18. században keletkezett biológiai rendszertan. A szellemes előadás rámutat: sokkal ésszerűbb (és bátorítóbb) a Teremtőnek hinnünk, mint az Őt előítéletesen tagadóknak! "Mert ezt mondják a...
2014.05.07


(74p magyar) Néha jó dolog olyan világi előadást hallgatni, ahol nyilvánvalóvá lesznek korunk megtévesztései és félrevezetései. De vajon félrevezet-e az - pl. eredetünk kérdéseiben -, aki a legnagyobb áldozatot is képes volt meghozni a mi megmentésünkért? Ezt kinek-kinek magának kell...
2014.03.05


(46p szinkr.) A régészeti felfedezések egyre közelebb visznek minket a Biblia történeteinek kézzelfogható valóságához. "Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy...
2014.02.03


(89p felir.) A földönkívüliek leleplezhetők és leállíthatók! Ne a róluk terjesztett hazugságoknak, hanem azoknak higgyünk, akik feltartóztatták és elűzték őket Jézus Krisztus nevében! "Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség...
2013.12.31


(43p szinkr.) Egy ceruza megfogásához 40, a járáshoz 200 izom összehangolt munkájára van szükség. Agyunk egy időben 100 ezer milliárd érzetet, ill. érzékelt információt képes kezelni, szemünk 7 millió színt különböztet meg. Csontunk négyszer erősebb, mint a beton, lábunk...
2013.12.30


(43p szinkr.) Testünkben percenként 300 millió új sejt képződik, s mindegyiknek megvan a saját feladata és küldetése. A számok tükrében is bámulatos az emberi test szervezettsége! Milyen jó, hogy nem kell azt hinnünk: a vak véletlen tervezte és alkotta meg mindezt! "Ami ugyanis nem látható belőle: az...
2013.10.02


(39p magyar) Jó megszívlelni és komolyan átgondolni: a Teremtő alapelvei az élet minden területén az épülést és a jövőt szolgálják! "Tartsátok meg, sőt keressétek Isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül...
2013.08.26


(89p szinkr) Megdöbbentő, hihetetlen és vérlázító! Ezek a jelzők jutnak az ember eszébe ezt a tényfeltáró filmet nézve. Félelmetesen valósul meg napjainkban az Ige igazsága: "Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. " (1. Timótheus 6,10)
2013.06.02


(14p magyar) Ha Darwin ismerhette volna a sejtek belső világát, nem fogalmazta volna meg a fejlődéselmélet hipotézisét. Ma már azt is tudjuk, hogy a világ feltételezett kora közel sem elég ahhoz, hogy valószínűsíteni lehetne egyetlen fehérje molekula spontán kialakulását! "Ezt mondta az Úr, aki a...
2013.05.17


(8p magyar) Igen nehéz nem észre venni, hogy az állatok ösztönei és külső megjelenésük is egy nagyon tudatosan összehangolt koncepció részei! Tudtunkkal pedig sem a véletlen, sem az idő nem tud koncepciókat felállítani, sem azok szerint cselekedni... "Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid!" (Jeremiás 32,19)
2013.05.16


(83p szink.) Megdöbbentő végiggondolni, milyen szörnyűségeket követtek el egyesek az evolúciós elméletre hivatkozva. Ha valóban úgy alakult ki az élet, hogy az erősebb mindig túlélte a gyengébbet, aki így kihalásra volt ítélve, akkor pl. a rasszizmus miért ne volna megengedhető? Csakhogy Mennyei...
2013.05.15


(110p magyar) "Az életem legkétségbeejtőbb pillanata az volt, amikor minden sikerült, mert ekkor azt kérdeztem magamtól: mi a bánat van ezután?..." Jogos és kemény kérdések az eredetünkről, az életünk értelméről, a nagyszerűségünkről s a romlottságunkról. A válaszokat...
2013.05.15


(106p magyar) A válaszok készen vannak, csak a megfelelő helyen kell megkeresnünk őket... "Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. Te irgalmas vagy ezerízig, de megfizetsz az atyák bűnéért fiaiknak is, te nagy Isten, te hatalmas, akinek Seregek Ura a neve! Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a...
2013.04.19


(59p felirat.) Francis Crick, a DNS kutatásért Nobel díjat kapott, eredetileg evolúcionista tudós jelentette ki: Képtelenség az az állítás, miszerint egy összetett rendszer, mint pl. a DNS, véletlenül alakuljon ki. "A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat." (Zsoltár 119,73)
2013.04.18


(73p magyar) Egy dolog az evolúcionistáktól is elvárható lenne: engedjenek mérlegre tenni más megközelítéseket, másfajta eredet-értelmezési opciókat is, ne csupán a sajátjukat! Mindössze ennyit várunk az iskolákban, a hétköznapokban és a tudományos életben is. A többit...
2013.04.18


(12p magyar) Hogyan válhatott ilyen bonyolulttá a genetikai kód? Honnan származik a benne rejlő rengeteg információ? Miért nincs fajból fajba való átmenet? - teszi fel a kérdéseket a kutató. S hozzátehetjük: vajon aki a józan eszét, illetve tudományos képzettségét használja, miért nem...
2013.03.23


(103p magy.) Ha egyszerűen a józan eszünkre hagyatkozva vizsgáljuk a valóságot, pl. a sejtjeinken belül működő bonyolult szerkezetetek, amelyeket a modern tudomány egyre részletesebben tár elénk, akkor abból nyilvánvaló és egyértelmű következtetéseket vonhatunk le. Érdemes követni az...
2013.03.23


(99p magy.) Vajon megbízható-e, amit a Biblia az eredetünkről, illetve az életünk értelméről mond? Vizsgáljuk meg az értelmünk és logikánk által megragadható érveket... "Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -,...
2013.03.22


(50p magy.) Mi a különbség a hipotézis és a tény között? Mit szabadna tanítani az iskolákban? Mi a logikus gondolkodás? Mit bizonyítanak a fizikai törvényeink? Izgalmas kérdések és elgondolkodtató válaszok közérthetően, egyszerűen. "Ami ugyanis nem látható Istenből: az ő...
2013.03.22


(52p magy.) Ha a fajok egymásból fejlődtek volna ki, akkor tömegével kellene találni az ősmaradványok között átmeneti egyedeket. Sehol nincsenek, pedig rengeteg konkrét, kifejlődött fajnak maradt fenn kövülete. A videón látható beszélgetés rámutat: az evolúcióban hívő tudomány...
2013.03.01


(47p - magyar) Érvek és ellenérvek az özönvízzel kapcsolatban. Az özönvíz előtti világról sokkal több tudható, mint amit sejtenénk. Ha bizalmat szavazunk a bibliai kijelentésnek, akkor pl. a piramisok megalkotásához szükséges igen jelentős tudás nyomára is rábukkanhatunk... "Ha valaki...
2013.03.01


(54p - magyar) Özönvíz: mítosz vagy valóság? - Ha az özönvíz bibliai leírását komolyan vesszük (amiről több, mint 200 feljegyzés ismert más népek történeteiben), akkor világos válaszokat kapunk egy sereg olyan kérdésre mai világunk jelenségeivel kapcsolatban, amire a hitetlen...
2012.11.12


(73p) Az előadó stílusa talán megütközést kelt egyesekben, de amit mond, az megszívlelendő! Ha a férfi és a nő különbségeiben nem irritáló dolgokat, hanem Isten hatalmas terveit fedezzük fel, az a párválasztásunkra és a házasságunk megújulására is döntő...
2012.11.12


(35p) Humoros és mégis nagyon komoly formában kulcsfogalmak kerülnek új megvilágításba az előadás során. S mindez azért, mert Isten ereje által a menthetetlen is menthető! „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt...
2012.11.11


(110p) Dr. Kent Hovind hipotézise az özönvíz kialakulásáról egyelőre feltevés marad, de még így is szimpatikusabb, s főleg biblikusabb, mint az evolúciós elképzelések. A bekövetkezett kataklizma azonban igen sok, jól vizsgálható nyomot, illetve következményt hagyott hátra, amelyek Isten bűn...
2012.10.15


A dokumentumfilm izgalmas tudományos eredményeket tár fel a Jézus feltámadása és mennybemenetele közötti időszakról. Nem említi viszont, hogy az Újszövetség a Szentlélek-Istent nevezi meg saját ihletőjének (2.Pét.1,19-21 2.Tim.3,16), s valamennyi írásának központi üzenete az ember...
2012.09.03


Egy megdöbbentő felfedezést tesz közzé ez a rövidfilm az un. Laminin-ről, szerveztetünk legfontosabb sejt-adhéziós molekulájáról. "... minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn..." (Kolossé 1,16-17)
2012.09.02


Világosan rámutat a videó arra, hogy a bűnét rejtegető és a felelősségét vállalni nem akaró ember hogyan ragaszkodik - a józan eszét is megtagadva - a bizonyíthatatlan evolúciós elmélethez. A valódi, felülről való bölcsességről viszont ezt vallja Salamon király: "Szeretem...
2012.01.23


E dokumentumfilm is jól bizonyítja: ha egy-egy tudós elfogulatlanul, előítéletek nélkül közeledik a bibliai leírásokhoz, illetve a tudomány által feltárható és megismerhető valósághoz, akkor újabb és újabb csodálatos egyezésekre talál! Mégsem csoda ez...
2012.01.17


E világi videó legyen ima-felhívás minden hívő ember felé! Nem kívánunk összeesküvés elméleteket támogatni, de jeleznünk kell: a világ szörnyűségei mögött sokkal nagyobb részben áll közvetlenül az istentelenségében szörnyűvé lett ember, mint az egyesek...
2012.01.08


Bibliai alapú hitünket használjuk, ne a hiszékenységünket! Dr. Erdélyi Judit előadása rámutat: nagyon sokan visszaélnek az ember bizalmával, akik a gyógyászatnak nem tudományos, hanem nagyon is ingoványos talaján állnak. Ha valóban jót akarunk magunknak, tegyük bátran az un....
2011.12.19


Ez a világi videó nyomatékosan felhívja a figyelmet: az utóbbi évtizedekben egy totális agymosás áldozataivá lettünk! - Valljuk viszont, hogy az "igazság beszéde" (Kolossé 1,5 János 17,17) képes megszabadítani minket a ránk zúduló hazugságoktól. "A Krisztus beszéde...
2011.12.17


(75p felir.) A cím viccesnek tűnik - a téma nem az. Ha a filmben megszólaló tudósoknak igazuk van - márpedig elég meggyőzőek az érveik -, akkor újabb bizonyítékát láthatjuk, hogyan vezet félre bennünket egy háttérbe húzódó hatalmi elit. Nekik semmi sem drága ahhoz, hogy egy...
2011.10.12


"Pokolian összeverték ezt az embert!" - mondja egy tudós, aki a torinói lepel vérnyomait elemezte. Bár nem e lepeltől leszünk hívő emberek, de az mégis elgondolkodtató, hogy a rajta látható kép pontosan egy olyan embert mutat be, mint amilyet az evangéliumok nagypénteki beszámolói Jézus Krisztusról...
2011.03.02


A videó egyik nagy tanulsága így szól: a tudós is ember! Minden erényével és gyengeségével együtt. Ebből következik, hogy ha azzal az előfeltevéssel (előítélettel) él és dolgozik, hogy Isten nincs és teremtés sincs, akkor ez meg fogja határozni a tudományosnak tartott...
2011.03.01


Az un. New Age (új kor) sokszor észrevétlenül hatja át a gondolatainkat. Nálunk talán még jobban hatnak a KGB által tudatosan végiggondolt világméretű akcióterv elemei, pl.: "Mindent meg kell tenni, hogy az emberekben ellenszenv ébredjen az egyházakkal szemben!" De bárhogy történik is Jézus Krisztus...
2011.02.28


Félre ne értsük: a nem keresztyén vallások tagjait csak szeretettel említhetjük, ez Jézus Krisztus szeret-parancsának egyértelmű üzenete! (Máté 22,37-39) De azt is világossá tette az ő, feltámadás által hitelesített élete, hogy az élő Istenhez csak egyetlen út vezet! (János...
2011.02.27


"A pogány invázió" című videósorozat a 90-es évek közepén készült, de ma is abszolút időszerű. Legfeljebb más és még több illusztrációt tudnánk felhozni arra, hogy az un. okkult (démoni) világ milyen mértékben szövi át az életünket. Valljuk, hogy van...
2011.02.24


Bár nem állatfaj vagyunk és nem is 4 milliárd éve létezik a világunk a Teremtő ránk hagyott információi szerint, - abban mégis egyetértünk az Isten ismeret és hit nélkül megfogalmazott vélemények közül: különleges az ember több szempontból is. Különleges az értelme, az...
2010.12.04


Mindkét videó körüljárja e különös történelmi jelenségek lehetséges magyarázatait, s rámutat a bibliai kijelentés különleges forrásértékére. E forrás pedig a Jézus Krisztusba vetett személyes hitig vezeti el az őszintén kereső embert. „Már nem a te...
2010.10.29


A dokumentumfilm feltárja: az evangéliumok szemtanuk bizonyságtételeire épülnek! Persze aki nem akar szembesülni Jézus életének és üzenetének hitelességével, az szkeptikus marad. (Ki tudja, milyen életváltozást hozna a szembesülés? Lehet, hogy megtérés lenne belőle?...) "Mert nem...
2010.05.31


"Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." (Zsoltár 19,2) Egy természettudós, egy csillagász vagy egy űrhajós, ha elfogulatlanul vizsgálja a világmindenséget, óhatatlanul eljut a döbbenetes felismerésre: Ha ennyi terv, ilyen pontos számítások, ennyi...
2010.04.11


A hinduizmus és a távol-keleti misztika döbbenetes valóságát tárja elénk e dokumentumfilm! "De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálványáldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem...
2010.04.11


James Irwin űrhajóst nem csak megéritette, hanem át is formálta, amikor a teremtettség kibeszélhetetlen csodái a szeme elé tárultak... "Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van...
2010.04.06


Húsvét alkalmából Kondor Katalin riportot készített Takaró Károly református lelkipásztorral. "Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől...
2010.01.25


Az Isten Izráellel kötött szövetségének szimbóluma ez a bizonyos figyláda. A tudományos igényű dokumentumfilmben ennek különös sorsa tárul elénk."Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak....
2010.01.24


Valóban létezett ez a hatalmas harcos, s valóban lezajlott ez a küzdelem?A régészet és a történettudomány nagyon sok adalékkal és felfedezéssel segít minket a bibliai történetek jobb megértésében. "Dávid így felelt a filiszteusnak: Te karddal, lándzsával és dárdával...
2010.01.20


Hihetetlen, mennyi terv, elgondolás, illetve precízen "legyártott" alkatrész jellemzi az ember testi felépítését! A józan értelem csak így kiálthat fel: Lehetetlen, hogy mindezt ne egy bölcs Tervező alkossa meg! "Micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?...
2010.01.16


Valóban szárazlábbal átkelt egy nép a tengeren? Ahogy a tudomány fejlődik és új felfedezéseket tesz, egyre inkább az lesz a csoda, ha valaki nem akar hinni a bibliai elbeszélések megbízhatóságában... "Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk...
2009.12.07


Könyvek és filmek nagyon mély nyomot hagynak gyermekeink életében. Milyen hatásnak akarjuk kitenni őket? Démoni eredetű varázslásnak, fehér mágiának? (vö.: 2.Korinthus 11,14-15 és 1.Péter 5,8) Vagy: "Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami...
2009.11.26


Kicsit talán szokatlan a stílus, de igen elgondolkodtató az előadás. Használd az értelmed! Merj logikus következtéseket levonni a világ megfigyelhető jelenségeiből! Ne higgy a félrevezetésnek! (vö. lejjebb: A Föld fiatal kora; Hogyan keletkezett a világ?) "Ami ugyanis nem látható belőle: az ő...
2009.11.26


Milyenek voltak az ősemberek? Vajon hogyan keltek át az izrealiták a Vörös tengeren? Mennyire megbízható a rádiókarbonos kormeghatározás? Vannak-e ellentmondások a Bibliában? Érdekes kérdésekre érdekes, és sokszor elhallgatott válaszok hangzanak el az előadás során."A teljes Írás...
2009.11.26


Folytatódik a világ jelenségeinek, a vallások kialakulásának és sok más érdekes kérdés körüljárásának az a módja, amely feltételezi, hogy Isten nem csupán megteremtette ezt a világot, hanem arról igen fontos kijelentéseket bízott prófétáira és apostolaira....
2009.11.25


Milyen volt a Föld az özönvíz előtt? Hogyan éltek az akkori emberek, esetleg akár 900 évig is? Milyenek voltak a dinoszauruszok életkörülményei? Ilyen és hasonló kérdéseket jár körbe az előadás. "Mert benne (Jézusban) teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a...
2009.11.25


Jézus reális történeti esményként beszélt az özönvízről: "Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a...
2009.11.25


"Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át." (1. Péter 3,20)
2009.11.25


"Lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak." (2. Timótheus 4,3-4)
2009.11.11


A homoszexuálisok a mi testvéreink! Ugyanannak az Atyának a teremtményei, mint bármelyikünk. S éppen ennek az élő Teremtőnek az üzenete alapján (3. Mózes 20,13 Róma 1,25-28) bátorítjuk őket: szólítsák meg hatalmas Szabadítójukat, Jézus Krisztust, aki az ő bűneikért is meghalt,...
2009.08.30


A modern genetikai kutatás feltárta: a ma élő valamennyi férfi egyetlen őstől származik! - Mintha erről már olvastunk volna valahol... (1. Mózes 1,1-28) A tudós állítja: Ádámtól kezdve döntő, ugrásszerű változás állt be az emberi faj történetében. (a művészet, a...
2009.08.23


A régészet sorra szállítja a bizonyítékokat a bibliai üzenet hitelessége mellett. Az viszont rajtunk múlik, hogy kezünkbe vesszük-e, s legalább egy parányi bizalommal forgatni kezdjük-e ezt a különös könyvet... (vö.: 1. Mózes 18,16-19,28) "Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a...
2009.08.20


A bolygók és csillagok világa egy "emberre hangolt csodát" tárnak elénk. Vajon ez a rend, ez az egymásra épülő rendszerek sokasága lehet a vak véletlen műve? Nem sokkal inkább egy intelligens tervező alkotása? (1.Mózes 1,1-28)
2009.08.19


A dokumentumfilm a regény állításait szembesíti a valósággal. Kiderül: Rendkívül veszélyes és félrevezető, amikor egy író szabad fantáziája "történelmet akar írni"... "Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját...
2009.08.19


A Föld, az élet szentélye „A természet az egyedüli, melyet a fantázia nem szépíthet, nem nagyíthat, csak törpíthet.” (Mikszáth Kálmán) "Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az...
2009.08.18


Ha valaki a józan értelmét használva szeretné kutatni az eredetünket, s nem vesz mindent készpénznek, amit az evolúció-hívők tanítottak nekünk, nézze meg ezt a filmet... (vö.: Róma 1,19-20) Az un. "intelligens tervezettség" megfogalmazói nem Isten-hívő tudósok. Amit viszont a kutatásaik...
2009.08.18


A világegyetem eredete
2009.08.18


Az élet eredete
2009.08.18


A fajok eredete
2009.08.18


Az ember eredete
2009.08.18


A kövületek eredete
2009.08.18


Megdöbbentő tudományos érvek szólnak Földünk fiatal kora mellett! Így azonban az evolúció nem képes magyarázatot adni sem a fajok, sem az ember eredetére. Más viszont igen... (2. Mózes 20,8-11) (Egyébként igen különös, hogy az itt látható eredményekről milyen mélyen hallgat a hivatalos...
2009.08.17


Az abortusz megrendítő valósága... Ezt a dokumentumfilmet minden lánynak, fiúnak és fiatal házasnak látnia kell! "Ne ölj!" Vö.: 2. Mózes 20,2-17
2009.08.16


Különös belső matematikai rend figyelhető meg a Biblia eredeti szövegeiben. Ha mást nem is, de azt biztosan jelzi: ennek az 1500 év alatt keletkezett, 66 könyvből álló gyüjteménynek ihletője és szerkesztője emberfeletti képességekkel rendelkezik... Ez a különleges könyv egy ma is aktuális üzenet:...
Copyright © 2009 Székesfehérvári Református Egyházközség - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio
A honlapon található képi és szöveges tartalmak bármilyen célú felhasználása engedélyhez kötött!