Általános Iskola
Olajfa Óvoda
Budai út
Maroshegy
Széchenyi út
Felhasználónév
Jelszó
Név:*
E-mail:*

 
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 16.

Tel: 22/ 312-785
Fax: 22/ 398-719

hivatal@albaref.hu

Letölthető igehirdetések

A közzétett hangfelvételeket akár asztali számítógépén, laptopján, vagy mobiltelefonján is meghallgathatja.

Tovább a részletekhez »
Kitekintő
A mikrofontól a keresztig
2017. április 13.

A mikrofontól a keresztig


Zeneszerző és szövegíró, producer, programszervező is. Bokányi Zsolt, azaz „Boka” nevét leginkább a Sárga Taxi zenekar lendületes és sikeres énekesként ismerhette meg a nagyközönség nem csak Székesfehérváron, de országszerte, sőt külföldön is. Bakonyi István irodalomtörténész szerkesztésében és összeállításában napvilágot látott, önvallomásokat tartalmazó kötetében a fiatal művész és rádiós műsorvezető eddigi munkásságát és életének sarkalatos pontjait ismerteti meg olvasóival.

 

Könyvbemutató

Zeneszerző és szövegíró, producer, programszervező is. Bokányi Zsolt, azaz „Boka” nevét a leginkább a Sárga Taxi zenekar lendületes és sikeres énekesként ismerhette meg a nagyközönség nem csak Székesfehérváron, de országszerte, sőt külföldön is. Első, önvallomásokat tartalmazó kötetében a fiatal művész és rádiós műsorvezető eddigi munkásságát és életének sarkalatos pontjait ismerteti meg olvasóival. Bizonyságot tesz arról, hogyan lett az egykori Istentől dacosan elzárkózó rock'n roll énekesből mára Krisztus követővé. Miként változott „világfi” életmódjából Teremtője akaratát kereső férfivá, családapává. A Bakonyi István irodalomtörténész szerkesztésében és összeállításában megjelentetett „A mikrofontól a keresztig” című könyv első bemutatóját a Királykút Emlékházban rendezték.

Egyszer csak előtűnik egy ember, aki a legnagyobb kérdést is meri feltenni, amit csak a szív megfogalmazni képes: << Hogyan tovább? >> Hogyan tovább, amikor hallok Valakiről, aki be tudja kötözni lelkem sebeit, aki nem csupán a  felszínen, hanem ott legbelül képes örömet adni, s aki értelmet ad annak, hogy az a hangrezgés, amit egy hangszer vagy egy emberi hangszalag kibocsát, miért tudja az érzelmeket olyan mélyen felkavarni? (...)Boka megtalálta a válaszokat Valakinél, akire egészen odabízta  a <> kérdését” - ezeket a gondolatokat fogalmazta meg a kötet ajánlójául Somogyi László református lelkipásztorunk.  

A könyvbemutató kezdetén, rendhagyó módon Bokányi Zsolt a „Bocsáss meg” című dalát énekelte el hallgatóságának  Homoki Viktor zongorakíséretében. Ezt követően a fiatal művész elmondta, a dalt eredetileg 2012-ben a „Csillagfény Táncrock” című lemez számára készítették, szövegében számos bocsánatkérés hangzik el, akkori zenésztársai meg voltak arról győződve, hogy egy hamisítatlan szerelmes énekről van szó.
„Nekem ez után külön-külön mindenkinek el kellett magyaráznom, hogy itt nem elsősorban szerelmes dalról van szó, hanem az Istentől kérek bocsánatot benne” - magyarázta el az énekes, majd arról szólt, hogy egészen sok nyomorúságot hordozunk magunkban, s ha ő minden bizonnyal arra kapott talentumot az Úrtól, hogy énekeljen és dalszövegeket, verseket írjon, akkor bocsánatkérését is ezek segítségével teszi meg. Ennek megfelelően Istenhez fordulása és megtérése után a dalt az Úrnak ajánlotta.
Mindebből persze nem kevés feszültségek támadtak Boka és az akkori Sárga Taxi-s zenésztársai körül, akkoriban elhangoztak olyan érdesebb vélemények is, hogy ne hogy már „térítő zenekarrá” váljanak.
„Később úgy láttam meg, a legjobb az lesz, ha a közönségre, a hallgatóságra bízzuk, ki mit hall meg az üzenetből s annak mondanivalójából. A hitben járó hallgatóság bizonyára meghallja a zeneműből, hogy abból valóban az Istentől való bocsánatkérés cseng ki.”
Amikor a könyvbemutató est beszélgetőtársa, egyben a kötet írója, szerkesztője Bakonyi István  arra kérte vendégét, vázolja fel a közönségnek életútja azon szakaszait, amelyre a kötet címe is utal, a „Mikrofontól a keresztig”, Bokányi Zsolt hangsúlyozta elsősorban bizonyságtévő könyvet kívánt megjelentetni.Nem önmagát kívánta reflektorfénybe állítani, sokkal inkább szeretné, hogy „az Úrra mutasson ez a könyv”.
Azok, akik korábbi „világfi” életéből ismerték gyakran rácsodálkoznak, s megkérdezik, „milyen mondatokat fogalmaz meg ez a férfi?”.
Nos, de visszatekerve az idő képzeletbéli keretét: 2008-ban járunk a Biblia évében. Bokáék éppen sárbogárdi családi házuk építésén dolgoztak, a felkért szakember, miközben gipszkartonozást végzett, szinte egyik pillanatól a másikra, teljesen váratlanul elkezdett Jézus Krisztusról beszélni. Ezt öt napon át tette, meglehetősen lendületesen. Mindez nem is volt hatástalan. Hiszen Zsolt, aki eleinte meglepődve, majd dacosan és ellenállóan hallgatta a szakember bizonyságtételét Az utolsó napon már kérdéseket is fel mert neki tenni.
„Azt gondolom, Isten Szent Lelke ekkor már elkezdett bennem munkálkodni”- fogalmazta meg az énekművész, aki elmondta, hogy felsége, aki akkor már a Sárbogárdi Református Egyházközség tagjának számított, látva párja vívódását és kérdésit, megajándékozta párját egy képes gyermek Bibliával. „Számomra ez akkor tökéletes volt, nagyjából ezen a színvonalon álltam akkor még hitbélileg. Tele voltam kérdésekkel is: tulajdonképpen mi történik velem, mi is zajlik bennem?”
A kialakuló bizonytalanság és felvetődő kérdések sokasága érthető is mai szemmel Bokányi Zsolt számára, hiszen a bizonyságtévő szakember nem csupán Jézusról beszélt neki, de a meg nem vallott bűnök következményeiről és a kárhozatról is. Világosan megkapta az üzenetet: nyomorult emberként semmi esélyünk sincs a kárhozattól megmenekülni, ha csak nem szánjuk oda magunkat Jézusnak.
Vívódási, belső harcai közepette megakadt a szeme az egyik napilap hirdetésén, amely arról tájékoztatta, hogy Somogyi László református lelkipásztor előadást tart a megyei könyvtárban  a „XXI.század embere és a Biblia kapcsolatáról. A fiatalember akkor szinte látta lelki szemei előtt felírva: „Zsolt, neked ott a helyed ezen az alkalmon!”
 Az előadást követően a lelkipásztort felkeresve annyit kérdezett tőle: Most akkor hogyan tovább? A lelkipásztor válaszul azt ajánlotta indítsanak el ketten egymással egy beszélgetés sorozatot. Így kezdődött el Boka számára a lelki építkezés.
Ismét nagy ugrást téve, de most „előre” az időben Bokányi Zsolt beszélt a „Hitépítő beszélgetések” című műsoráról is, amelyet a Vörösmarty rádió hallgatói rendszeresen figyelemmel követhetnek. Egy kulisszatitkot is megosztott a könyvbemutató hallgatóságával:
„Amikor elkezdőnek a négyórási hírek, ez idő alatt Somogyi lelkipásztor úrral, imádságban gondolunk a hallgatóságra és a műsorra is. Mindez azért is fontos, hogy ne a mi gondolataink számítsanak, hanem amit az Úr szeretne, hogy tovább adjunk, az szólalhasson meg általunk. „

Az egykori rock'n roll-os srác életútját ismerve, szinte adott is volt a kérdés, amelyet Bakonyi István feltett számára, vagyis, hogy a korábbi „jampis” életmód és a keresztyén élet szükségszerűen kizárja-e egymást?
Zsolt kifejtette, hogy személyes életében jelenleg nem tarja teljes egészében kizártnak, hogy rock'n roll dalokat énekeljen továbbra is színpadi produkcióban, és mellette őszinte hívő ember legyen. „Azt azonban kétségtelen- fűzte hozzá -, hogy vannak olyan sallangok, amelyeket le kell vetnie magáról az embernek. Egyszerű dolgok változnak meg, például az, hogy miként köszönünk el a közönségétől. Korábban szinte őrjöngve ünnepeltük önmagukat, így búcsúztunk. Ma már a búcsúzás a színpadi fellépés után így hangzik: <Isten áldjon meg titeket!> Azt hiszem most sokan el tudják képzelni mennyire megrökönyödött első alkalommal a hallgatóság, de még a zenés társaim is e „különös” elköszönés hallatán.
És ez még nem volt minden az életmód változásban. Ma már kész örömmel felhagyott az éjszakai csajozással és a rock n' roll életvitellel, hiszen egy-egy fellépés után már az elrakodás következik és szombat estékről lévén szó, a másnap, vasárnap délelőtt az istentiszteletekre is készülni szeretne.
„Sok-sok minden átrendeződött az életemben, ugyanakkor azt még nem látom teljesen pontosan milyen változásokat tervez még velem Isten”.
Zsolt, már nehezebb vizekre evezve, arról is szót ejtetett, lehet-e könnyű zenével, mint például poppal, rockkal Isten dicsőíteni,? Nem egyszerű a kérdés, így az sem csoda, ha ebben komoly viták alakultak már ki egyházon belül. És ez nem csak a református, de a többi protestáns felekezeteknél, és katolikus körökben is problémát jelent, újabb és újabb vitákat, feszültségeket előidézve. Személyes tapasztalatai alapján elmondta, hogy mivel nem tud zsoltárokat írni, ugyanakkor dalszerzésre kapott talentumot, ennek jegyében a könnyűzenében tud kiteljesedni, s ezért jelenleg ezzel a stílussal képes az Urat dicsérni.
Bokányi Zsolt felidézte azt is, hogy egyik rádiós kollégája szerint a könyve egyik legizgalmasabb fejezetének a kislánya születését leíró szakaszt tartja. Abban az időszakban jelentette meg a Sárga Taxi Zenekar a „Csillagfény táncklub” című lemezét, s a reklámszpot narrátorának Komár Lászlót kérte fel a csapat. A hangrögzítés december 3-i napon el is készült, Zsolték Boglárka nevű leánygyermeke éppen aznap látta meg a napvilágot. A szülés nem volt teljesen problémamentes, így a fiatal édesanya mellett ott izgult a férj is a megyei kórház szülészeti osztályán. A reklámfelvétel elkészülte utána a Komár László folyamatosan telefonkapcsolatban állt a házaspárral, hogy a szülésről és kisgyermek állapotáról érdeklődhessen. „Bogika születését gyakorlatilag együtt izgultuk végig Lacival, ami igazán jól esett” - emlékezet vissza a művész meghatódottan. Végezetül arról is beszélt hallgatóságával, hogy akik meglátogatják őket sárbogárdi otthonukban, az ajtóval szemben a falon a következő feliratot olvashatják: „Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk” Bokányi Zsolt hiszi és vallja, hogy minden amijük csak van, nem saját érdemük, hanem ajándék, méghozzá az Istentől kapott ajándék.

(A mikrofontól a keresztig című könyv megvásárolható egyházközségünk Széchenyi utcai gyülekezeti központjában)- Sz.G. - 

Jézus szenvedése orvosi szemmel
2017. április 14.
Bár nap mint nap találkozunk a kereszttel, a mai embernek kevés fogalma van arról, mit is jelentett valójában a kereszthalál, ez a római kivégzési mód...

A mikrofontól a keresztig
2017. április 13.
Zeneszerző és szövegíró, producer, programszervező is. Bokányi Zsolt, azaz „Boka” nevét leginkább a Sárga Taxi zenekar lendületes és siker...

„Csak egyfajta iszlám létezik” - interjú Bill Warner valláskutatóval
2017. január 25.
„Ha az iszlámról akarunk beszélni, többre van szükségünk véleményeknél. Azokból van már éppen elég. Tényalapú megközelítésre van szükség, ami az...

Wass Albert: Te és az Isten...
2017. január 8.
Átrendez és helyretesz, mint embert, ha engedem, hogy mély igazságokat feltáró gondolatai hassanak rám... - 109 éve született gróf Wass Albert erdélyi...

Migráns ügyben az eddigi legjobb hozzáállás!
2016. október 6.
Egyesek Julia Gillard ausztrál miniszterelnöknek tulajdonítják, mások szerint több, rövidebb megszólalásból állt össze az alábbi írás. De bárkik fogal...

Copyright © 2009 Székesfehérvári Református Egyházközség - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio
A honlapon található képi és szöveges tartalmak bármilyen célú felhasználása engedélyhez kötött!