Általános Iskola
Olajfa Óvoda
Budai út
Maroshegy
Széchenyi út
Felhasználónév
Jelszó
Név:*
E-mail:*

 
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 16.

Tel: 22/ 312-785
Fax: 22/ 398-719

hivatal@albaref.hu

Letölthető igehirdetések

A közzétett hangfelvételeket akár asztali számítógépén, laptopján, vagy mobiltelefonján is meghallgathatja.

Tovább a részletekhez »
Hírek
Jubileumát ünnepli a Talentum Református Általános Iskola
2017. május 28.

Jubileumát ünnepli a Talentum Református Általános Iskola


-„Kezdetben az volt a célunk, hogy megteremtsük a református oktatás-nevelés lehetőségét Székesfehérváron. Legyen egy olyan iskola, ahol folytatódhat az Olajfa Református Óvodában megkezdett munka. A Talentum Református Általános Iskolának eddig hét elballagó osztálya volt, 133 gyermeket bocsátottunk ki az intézményből. A visszajelzések alapján úgy tudjuk, tanulóink megállják helyüket a középiskolában, sőt az első generáció már egyetemre jár.”- fogalmazott interjúnkban gyülekezetünk általános iskolájának igazgatónője, Szanyó Gáborné.

- A 2016/2017-es tanév jubileum a Talentum Református Általános Iskola életében, hiszen rendszerváltás utáni újraindításának 15. évfordulóját ünnepelheti. Eredetileg, a „hőskorban” a reformkor idején, 1824-ben indulhatott el a református szellemiségű oktatás Székesfehérváron az akkori intézmény falai között, s folytatódhatott egészen a második világháborút követően 1948-ig. Akkor szüntette be a vallási oktatási tevékenységet a regnáló politikai hatalom az államosítás során. Visszatekintve az eltelt 124 évre, az elődök tevékenysége milyen örökséget, gyökereket jelentenek a mai iskola oktató-nevelő munkájára és szellemiségére?

- Egyházi iskola pedagógusának lenni egykor és ma is nagy felelősséggel járó feladat, amely egyben nagy megtiszteltetés is és az Úr Jézus kiválasztó munkájának eredménye. Sajnos az államosítás és az újraindítás között eltelt 54 év túl hosszú idő ahhoz, hogy megismerhettük volna elődeinket, azokat a pedagógusokat, akik ebben az iskolában tanítottak. Viszont jelentkezett két osztály, akik ebben az iskolában végeztek, még az államosítás előtt. Ők meséltek a régi idők iskolájáról, a körülményekről, a tanítóikról. Nemrég jártunk a Fejér Megyei Levéltárban a gyerekekkel, ahol megnézhettük az egykori Református Iskola anyakönyveit. Érdekes volt betekinteni az egykori diákok bizonyítványaiba, az akkori adminisztrációba. Az egykori iskola folytatása a mai, ezért mikor 2010-ben elkészült az iskolánk zászlója, Somogyiné Nellike nénit, az egykori református iskola volt tanulóját kértük fel zászlóanyának, ezzel tisztelegve az elődeink emlékének.

- Igazgatónő a 2002-es újraindítása óta állandó pedagógusa az intézménynek. Alsó tagozatos diákok tanítójaként, hittanoktatóként és jelenleg intézményvezetőként is figyelemmel követhette az iskolában zajló változásokat, korosztályokat nevelhetett hitben és tudásban. Milyen gondolatok, tervek fogalmazódtak meg az Ön számára az indulás kezdetén, s ezekből az álmokból melyek valósulhattak meg a református iskola életében?

- 2002-ben 19 elsős kisgyermekkel kezdtük meg az oktatást Mészáros Szilvia kolléganőmmel. Az akkor hatalmasnak tűnő épületet mára kinőttük. Az első nyolc évben folyamatosan egy-egy osztállyal bővült az iskola létszáma, 2009-re alakult ki a nyolc osztály és a teljes tantestület. Eddig hét elballagó osztályunk volt, 133 gyermeket bocsátottunk ki az intézményből. A visszajelzések alapján úgy tudjuk, hogy tanulóink megállják helyüket a középiskolában, sőt az első generáció már egyetemre jár. Az induláskor az volt a célunk, hogy megteremtsük a református oktatás, nevelés lehetőségét Székesfehérváron. Legyen olyan iskola, ahol folytatódhat az Olajfa Református Óvodában megkezdett munka. Az akkori elgondolás mára szinte természetessé vált, minden szülő számára adott lehetőség, hogy református iskolába írassa gyermekét. Nekünk, hívő embereknek mindennél fontosabb, hogy gyermekeink az Úr Jézus közelében legyenek, minden nap hallják az Igét, minél korábban megérezzék Urunk szeretetét, hozzánk való jóságát. Gyakran hálát adok azokért a családokért, akik azonosultak az iskola értékrendjével, és hiszem, hogy Istennek terve az, hogy iskolánknak minél több tanulója, Jézusnak minél több tanítványa legyen.

- Sokan úgy látják, hogy az egyházi oktatási intézmények amolyan „előretolt bástyái” az egyházközségeknek. Vagyis programjaikkal, „világra nyitott” rendezvényeikkel, pedagógus-szülő kapcsolatrendszerükkel olyan speciális küldetést hajtanak végre, olyan közösségeket is megszólíthatnak, amelyet egy gyülekezet a maga sajátos zártságával már kevésbé lenne képes. Úgy is fogalmazhatunk, hogy komoly missziói lehetőséggel bírnak. Melanchton, a wittenbergi reformátor egykor úgy fogalmazott: „Az iskola az egyház veteményes kertje”. A Talentum Református Általános Iskola életében mit jelent mind ez a gyakorlatban?

- Vannak rendelt alkalmaink, ezek a hittanórák, áhítatok, családi Istentiszteletek, csendes napok, amelyek lehetőséget adnak a misszióra. De ennél sokkal fontosabbnak tartom azokat a nevelési helyzeteket, amikor lehetőségünk van elmagyarázni, hogy mit jelent az Ige gyakorlati megélése. Öröm számunkra, amikor egymásért imádkoznak, amikor személyesen vallanak ébredő hitükről. Nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolattartást. A beszélgetések során szeretnénk velük megéreztetni, hogy imádságban is hordozzuk gyermekeiket. Kollégáimmal együtt nagyon fontosnak tartom a magvetés szolgálatát. Azzal a meggyőződéssel tesszük ezt, amivel Jézus biztat bennünket: „A ti munkátok nem hiábavaló!” Tudjuk, hogy az elvetett mag egyszer szárba szökken, és százannyit terem. Nem szabad türelmetlennek lennünk, hanem bíznunk kell a Szentlélek munkájában. Mi azt szeretnénk, hogy az Isten országába jussanak a gyermekeink, és tudjuk, hogy ezt nem biztos, hogy Székesfehérváron fogják megélni. A mi küldetésünk az, hogy minden emberi dolgot tegyünk meg azért, hogy gyülekezetünk gyarapodjon. Éppen ezért hálás vagyok a formálódó ifi csoportért, hogy ott folytatódhat a gyülekezeti integráció.


- Csak néhány jellemző megfogalmazást hadd említsek meg: „az intézmény által kínált családias, harmonikus légkör”, a „hétkezdő áhítatok”, az „Isten által felállított erkölcsi normák kialakítása a gyermekekben" - ezek bátran nevezhetőek a Talentum Református Általános Iskola specialitásának, nem csupán a városban, de a régióban is...

- Igen, ezek a fogalmak valóban fontosak számunkra, és reméljük jellemzőink is. Az első években nagyon nehéz volt megtalálni a helyünket a város oktatási rendszerében, mivel több mint 20 általános iskola működik Székesfehérváron, mindegyik valamilyen „specialitással”, tagozattal. Akkor és azóta is fontosnak tartjuk, hogy megértessük a szülőkkel, hogy bizonyára nagyon fontosak a tagozatok, de mindennél fontosabb az, hogy a gyermek megtanulja az Istentől kapott erkölcsi normákat, és harmonikus légkörben legyen az iskolában. A fundamentum Jézus, erre a biztos alapra majd lehet építeni matematikát, művészetet, sportot, … mindent!

- Itt végzett diákoktól hallottam, hogy a városban folytatták volna további tanulmányaikat, ha lett volna protestáns szellemiségű középiskola. Ismerve Székesfehérvár eljövendő városfejlesztési koncepcióit, lát-e arra lehetőséget a jövőben, hogy egy leendő Campus kialakításakor református középiskola is megkezdhesse működését?

- Látva az egyházi iskola előnyeit, a református intézményben való továbbtanulás igénye több szülőben és tanulóban is megfogalmazódott az elmúlt években. Mivel Székesfehérvár többségében katolikus város, ezért az államosítás előtt is csak általános iskola működött a Református Egyház tulajdonában, gimnáziumunk nem volt. Mivel saját épületünk nincs, ezért a gyülekezet vezetősége több alkalommal tárgyalt polgármester úrral ez ügyben. Sajnos eddig nem sikerült megegyezésre jutni, jelenleg a város nem tud olyan épületet átadni, mely alkalmas lenne középiskola indítására. A szándék mindkét fél részéről megvan, imádkozunk Isten tervének a megvalósulásáért.    

- Milyen fizikai, építészeti, felújítási tervei vannak az iskolának?


- Elbírálás alatt áll egy EFOP-os pályázatunk, melyet az iskola bővítése érdekében készítettünk, és adtunk be. Ebben a jelenlegi informatika és rajz terem helyén egy új, kétszintes épületszárnyat szeretnénk kialakítani, melyben korszerű körülményeket szeretnénk biztosítani a színvonalas oktató munkánkhoz. A tervek szerint a megnövekedett alapterülettel lehetőségünk lesz könyvtár, nyelvi labor, csoport szoba, szaktanterem kialakítására. A konyha-ebédlő épület felújítása is része a pályázatnak, nagyon szükségszerű feladat. Reméljük Urunk áldását adja terveinkre, és a következő tanév vége felé elkezdhetjük az építkezést.

- A jubileumi tanév alkalmával milyen programokat szerveztek?

Ebben az évben kettős évfordulót ünnepelünk, mert programjainkkal a reformáció 500 éves évfordulójához is csatlakozunk. Ebből az alkalomból tanulmányi versenyt rendeztünk a városi általános iskolák és a dunántúli református iskolák tanulói számára, melyen körülbelül 100 gyermek mérte össze tudását különböző kategóriákban. A 15 éves évfordulónkat a Szent István Művelődési Házban, gálaműsorral ünnepeltük, melyen iskolánk minden tanulója szerepelt. Az est megrendezésével az volt a célunk, hogy megmutassuk, tanulóink milyen sokféle területen tehetségesek, milyen sokféle talentummal megáldottak. A nyolcadikosok palotást táncoltak, majd komolyabb verses összeállítások és könnyedebb musical részletek, hangzottak el. A negyedikesek egy székely lakodalomba, a legkisebbek pedig vakáció váróra vittek el bennünket. Az alkalmat áhítattal kezdtük, és közös énekléssel fejeztük be: „Áldást, békességet, Istennek dicsőséget! Erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék Jézus Krisztus szent neve. Úgy legyen mindörökké! Ámen.”
A tanévzáró Istentiszteletünk hálaadó alkalom lesz, melyen főtiszteletű Steinbach József püspök úr lesz az Igehirdető. Szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal, fenntartónkkal együtt szeretnénk megköszönni mindazt, amit a 15 év alatt Urunktól kaptunk. Szeretettel várjuk volt tanítványainkat, kollégáinkat, gyülekezetünket 2017. június 22-én 17 órakor a Széchenyi úti templomban.

 - Szűcs Gábor -

Fotó: albaref

Jubileumát ünnepli a Talentum Református Általános Iskola
2017. május 28.
-„Kezdetben az volt a célunk, hogy megteremtsük a református oktatás-nevelés lehetőségét Székesfehérváron. Legyen egy olyan iskola, ahol folyta...

„ Nem légüres térben kell beszélnünk az evangéliumról „
2016. november 21.
-" A diktatúrák azt hirdették, hogy a keresztyénséget be kell zárni a templomba! Sok egyéb mai irányzat is ugyan ezt szeretné: nyugodtan zárjuk magunk...

Nyílt napra hívják szülőket egyházközségünk általános iskolájába
2016. november 15.
A székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola vezetősége, tanárai november 16-án, szerdai napon várják az iskola iránt érdeklődő óvodások szü...

Istennek ma is van szava ehhez a világhoz !
2016. október 24.
Az első emberpár az Éden kertjében bekövetkezett bukása után elvesztette a lelki látását, félni és rejtőzködni kezdetett Isten elől, a Teremtő mégis a...

Különleges áramszedőnk a hit
2016. október 21.
Családi istentisztelettel egybekötött csendesnapon a Talentum Református Általános Iskola diákjai szolgálatát láthatta-hallgathatta a közösség egyházk...

Copyright © 2009 Székesfehérvári Református Egyházközség - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio
A honlapon található képi és szöveges tartalmak bármilyen célú felhasználása engedélyhez kötött!